Tilvirk. av skjerm for tau til redningsflåte.

Beskrivelse

Tilvirk. av skjerm for tau til redningsflåte.
- Torghatten nord